PPUH "NOVCAN" realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:

"Zastosowanie nowej technologii w procesie produkcji mechanicznych urządzeń zabezpieczeń mienia – czynnikiem umożliwiającym diametralną zmianę produkowanych wyrobów".

Projekt ten dotyczy uruchomienia produkcji udoskonalonych wyrobów w postaci mechanicznych urządzeń zabezpieczających, która będzie rezultatem wdrożenia nanotechnologii konwersji cyrkonowej na etapie przygotowania wyrobów do malowania. W wyniku zastosowanej technologii nastąpi diametralna zmiana parametrów użytkowych produkowanych wyrobów poprzez:
-ponad dwukrotne zwiększenie odporności na korozję,
-wydłużenie okresu użytkowania,
-poprawę jakości i estetyki,
-możliwość rozszerzenia asortymentu produkcji o wyroby przeznaczone do przechowywania substancji silnie żrących i toksycznych.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 7 835 000 zł, a wartość dofinansowania wynosi 4 636 000 zł.


	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Copyright(c) NOVCAN 2007

Projekt i wykonanie NOVCAN & NTIT

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Strict