Ogłoszenie 2019-11-14

W odpowiedzi na zapytanie nr 1211251 na dostawę Sprężarki śrubowej z osuszaczem, systemem filtracji i zbiornikiem wpłynęły 3 oferty. Ze względu na brak pełnej zgodności z zamówieniem dwie oferty zostały odrzucone. Oferty odrzucone to:

1. PNEUMATIK SA, Wysogotowo ul. Kamienna 28, 62-081 Przeźmierowo
2. Air Comp Michał Majrowski ul. Polna 1, 84-300 Lębork

Oferentem spełniającym kryteria zamówienia jest firma KAESER Kompressoren Sp. z o.o. ul. Taneczna, 02-829 Warszawa.


Ogłoszenie 2019-11-07

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert nr 1214181 na dostawę kotła gazowego do podgrzewania kąpieli myjącej procesu przygotowania powierzchni wpłynęły dwie oferty.

Oferentami są:
1. Brzozowski Technika Grzewcza Andrzej Brzozowski siedzibą ul. Boeingka, 10-686 Olsztyn.
2. Usługi Hydrauliczno – Gazowe 24h Krzysztof Nowak z siedzibą ul. Dziewanny 1/22, 11-041 Olsztyn.

Oferty zostały ocenione za spełniające kryteria określone w zamówieniu.
Po uwzględnieniu kryteriów oceny ofert do zawarcia umowy zaproszono firmę Brzozowski Technika Grzewcza Andrzej Brzozowski siedzibą ul. Boeingka, 10-686 Olsztyn, która otrzymała 100 pkt.


Ogłoszenie 2019-11-06

W odpowiedzi na zapytanie nr 1211251 na dostawę Sprężarki śrubowej z osuszaczem, systemem filtracji i zbiornikiem wpłynęły 3 oferty.
Ze względu na brak pełnej zgodności z zamówieniem oferenci zostali wezwani do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia ofert.


Ogłoszenie 2019-10-29

W dniu 29.10.2019 roku w ogłoszeniu na dostawę kotła grzewczego gazowo/olejowego z zewnętrznym palnikiem gazowym o mocy 350kW wprowadzono następujące zmiany:
1. Zmieniono wzór formularza ofertowego,
2. Zmieniono opis w polu "Przedmiot zamówienia"

Termin składania ofert:
2019-11-05

Numer ogłoszenia:
1214181

pliki do pobrania:
20191029_ogloszenie.pdf
20191029_ogloszenie_zalaczniki.zipOgłoszenie 2019-10-27

Kocioł grzewczy gazowo/olejowy z zewnętrznym palnikiem gazowym o mocy 350kW

Termin składania ofert:
2019-11-05

Numer ogłoszenia:
1214181

pliki do pobrania:
20191027_ogloszenie.pdf
20191027_ogloszenie_zalaczniki.zipOgłoszenie 2019-10-25

Dostawa sprężarki śrubowej z osuszaczem, systemem filtracji i zbiornikiem 3m3

Termin składania ofert:
2019-11-04

Numer ogłoszenia:
1211251

pliki do pobrania:
20191025_ogloszenie.pdf
20191025_ogloszenie_zalaczniki.zipOgłoszenie 2019-10-15

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na dostawę elementów instalacji sprężonego powietrza wpłynęła jedna oferta.
Oferentem jest PUH Pneumatyka S.C. M. Romański, J. Romański, Z. Romański z siedzibą 10-417 Olsztyn ul. Towarowa 20 C.
Oferta jest oceniona za spełniającą kryteria określone w zamówieniu.
Oferenta zaproszono do podpisania umowy.Ogłoszenie 2019-10-14

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na wykonanie, dostawę i montaż konstrukcji wsporczej przenośnika P7F oraz montaż przenośnika P7F wpłynęła jedna oferta.
Oferentem jest MOBUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 37-100 Łańcut ul. Przemysłowa 14.
Oferta jest oceniona za spełniającą kryteria określone w zamówieniu.
Oferenta zaproszono do podpisania umowy.Ogłoszenie 2019-10-09

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na dostawę Kabiny z tworzywa PCV do szybkiej zmiany kolorów wpłynęła jedna oferta.
Oferentem jest Gema Switzerland GmbH z siedzibą:
Moevenstrasse 17, 9015 St. Gallen Szwajcaria.
Oferta jest oceniona pozytywnie.
Oferenta zaproszono do podpisania umowy.Ogłoszenie 2019-10-08

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na dostawę Kabiny z tworzywa PCV do szybkiej zmiany kolorów wpłynęła jedna oferta.
Oferentem jest Gema Switzerland GmbH z siedzibą:
Moevenstrasse 17, 9015 St. Gallen Szwajcaria.
Oferta zostanie poddana ocenie.Ogłoszenie 2019-10-04

Elementy instalacji sprężonego powietrza w postaci rur, złączek, zaworów, mocowań spełniających obowiązujące normy dla instalacji sprężonego powietrza dla lakierni proszkowych.

Termin składania ofert:
2019-10-14

Numer ogłoszenia:
1205127

pliki do pobrania:
20191004_ogloszenie.pdf
20191004_ogloszenie_zalaczniki.zipOgłoszenie 2019-10-02

Prefabrykacja elementów konstrukcji wsporczej na podstawie dokumentacji Zamawiającego. Montaż konstrukcji wsporczej przenośnika P&F w hali lakierni proszkowej Zamawiającego. Montaż przenośnika P&F do wykonanej konstrukcji wsporczej

Termin składania ofert:
2019-10-11

Numer ogłoszenia:
1205130

pliki do pobrania:
20191002_ogloszenie.pdf
20191002_ogloszenie_zalaczniki.zipPPUH "NOVCAN" realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:

"Zastosowanie nowej technologii w procesie produkcji mechanicznych urządzeń zabezpieczeń mienia – czynnikiem umożliwiającym diametralną zmianę produkowanych wyrobów".

Projekt ten dotyczy uruchomienia produkcji udoskonalonych wyrobów w postaci mechanicznych urządzeń zabezpieczających, która będzie rezultatem wdrożenia nanotechnologii konwersji cyrkonowej na etapie przygotowania wyrobów do malowania. W wyniku zastosowanej technologii nastąpi diametralna zmiana parametrów użytkowych produkowanych wyrobów poprzez:
-ponad dwukrotne zwiększenie odporności na korozję,
-wydłużenie okresu użytkowania,
-poprawę jakości i estetyki,
-możliwość rozszerzenia asortymentu produkcji o wyroby przeznaczone do przechowywania substancji silnie żrących i toksycznych.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 7 835 000 zł, a wartość dofinansowania wynosi 4 636 000 zł.


Ogłoszenie 2019-09-12

W treści ogłoszenia o naborze ofert na zakup kabiny lakierniczej do szybkiej zmiany kolorów wprowadzono następujące zmiany:

Doprecyzowano określenie miejsca i sposobu składania ofert:
"Złożona w formie pisemnej - za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście pod adresem:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo – Handlowe „NOVCAN”
Pl. 1 – Maja 11
13-200 Działdowo"

Doprecyzowano określenie miejsca realizacji zamówienia:
"Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: działdowski Miejscowość: Komorniki 19 "

Doprecyzowano informację o sposobie oceny ofert:
pkt. 1c) "KS=SR/SMx10"
oraz
pkt. 2. "OK=KC+KG+KS+T"


Ogłoszenie 2019-09-04

Dostawa kabiny do szybkiej zmiany kolorów z montażem i uruchomieniem i instruktażem

Termin składania ofert:
2019-10-06

Numer ogłoszenia:
1204215

pliki do pobrania:
20190904_dostawa_kabiny.pdf
20190904_dostawa_kabiny_zalaczniki.zipOgłoszenie 2019-06-28

dotyczące konkursu nr 18642 na ZAKUP, MONTAŻ I URUCHOMIENIE URZĄDZEŃ AUTOMATYCZNEJ LINII LAKIERNI PROSZKOWEJ opublikowanym w Bazie Konkurencyjności

Oferta firmy: Rippert Anlagentechnik GmbH & Co. KG
z siedzibą w Herzebrock-Clarholz, Paul- Rippert Strasse 2-8

została uznana za najkorzystniejszą

Wybrana oferta uzyskała 81,13pkt zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.Ogłoszenie 2019-06-25

W odpowiedzi na ogłoszenie na
ZAKUP, MONTAŻ I URUCHOMIENIE URZĄDZEŃ AUTOMATYCZNEJ LINII LAKIERNI PROSZKOWEJ
wpłynęły dwie oferty:

1) ZUGIL-PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu ul. Traugutta 51 a

2) Rippert Anlagentechnik GmbH & Co. KG z siedzibą w Herzebrock-Clarholz, Paul- Rippert Strasse 2-8

Oferty będą poddane ocenie.Ogłoszenie

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na zakup i uruchomienie przenośnika P&F wpłynęła jedna oferta.

Oferent - Louis Schierholz GmbH z siedzibą w 28277 Bremen Niemcy ul. Arsterdamm 110 NIP DE 189619772

Oferta została uznana za spełniającą kryteria określone w ogłoszeniu.

W dniu 06.06.2019 roku z oferentem została zawarta umowa.

pliki do pobrania:
informacja-o-wyborze-20190606.pdf


Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert:

„Zakup, montaż i uruchomienie urządzeń automatycznej linii lakierni proszkowej”

Data publikacji ogłoszenia: 2019-05-22

Termin złożenia oferty: 2019-06-24

Numer ogłoszenia: 18642

pliki do pobrania:
ogloszenie_20190522.pdf
ogloszenie_20190522_zalaczniki.zipOgłoszenie o zaproszeniu do składania ofert:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie przenośnika P&F

Data publikacji ogłoszenia: 2019-04-30

Termin złożenia oferty: 2019-06-03

Numer ogłoszenia: 17678

pliki do pobrania:
ogloszenie_20190430.pdf
ogloszenie_20190430_zalaczniki.zip

Zmiana treści ogłoszenia: 2019-05-06

Zmieniono treść ogłoszenia:
Zmieniono harmonogram realizacji zamówienia następująco:
Zapis dotychczasowy: "Termin realizacji zamówienia 31.10.2019 rok, oznacza zakończenie instalacji i odbiór końcowy."
zmienia się następująco:
"Termin realizacji zamówienia 31.12.2019 rok, oznacza zakończenie instalacji i odbiór końcowy."

pliki do pobrania:
zmiana_tresci_ogloszenia.pdf

pliki do pobrania:
zmiana_tresci_ogloszenia.pdf

II zmiana treści ogłoszenia: 2019-05-09

Dokonano zmiany treści formularza ofertowego.
Dokonano zmiany nr załączników – również zmiana numeru w nagłówku załącznika.

pliki do pobrania:
ogloszenie_20190509_zalaczniki.zip

III zmiana treści ogłoszenia: 2019-05-22

W treści ogłoszenia wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmieniono treść w punkcie "Harmonogram realizacji zamówienia", który otrzymuje brzmienie:

“Termin realizacji zamówienia 29.02.2020 rok.”

2. Zmieniono treść załącznika nr 1 - Formularz ofertowy (zmiana preambuły),

3. Zmieniono treść załącznika nr 6 - Wzór umowy (zmiana § 5 ust. 2)

pliki do pobrania:
zmiany-do-ogloszenia-20190522.zip


Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert:

Zakup , instalację i uruchomienie automatycznej linii lakierni proszkowej składającej się z następujących urządzeń technologicznych:

  1. 5-strefowa myjka tunelowa (tunel przygotowania powierzchni)
  2. Suszarka z odzyskiem ciepła od pomalowanych detali
  3. Piec do polimeryzacji farby proszkowej
  4. Wentylacja nawiewno-wywiewna z funkcją chłodzenia i grzania

Data publikacji ogłoszenia: 2019-03-08

Termin złożenia oferty: 2019-04-10

pliki do pobrania:
ogloszenie.pdf
ogloszenie-zalaczniki.zip


		
		
		
		

Copyright(c) NOVCAN 2007

Projekt i wykonanie NOVCAN & NTIT

Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Strict